• Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Pinterest Social Icon
  • YouTube Social  Icon

Bygningskomplekset

Jordhøjvej 18, Jordhøj i Slangerup, matrikel 21a, Jordhøj By, Slangerup. Erhvervsejendom med beboelse. Der drives erhverv på ejendommen i overensstemmelse med lokalplanens aktuelle bestemmelser.

 

Ukendt opførelsesår; men der er bygningsarkæologisk fundet væsentlige bygningsdele fra 1200-tallet, 1400-tallet, 1500-tallet og 1642. Større ombygninger, tilføjelser & istandsættelser i 1555, 1642, 1749, 1795, 1830, 1947 og 2006.

 

Stuehuset er opført i delvis synligt bindingsværk på syldsten. Murværket er dels soltørrede lersten, dels brændte genbrugstegl. Bindingsvlrkskonstruktion og tagkonstruktion er af middelalderlig type; men tillempet spærfagskonstruktion i 1795. Stuehusets stråtag hviler på synlige skalke og genemgående tagrem. Oprindeligt rummede denne bygning en beboelse mod vest, en vognport i midten og smedje mod øst.

Mellembygningen rummer bl.a. kontor. Oprindeligt var mellembygningen beslagskur opført i 1922.

Værstedsbygningens sydende udgøres af den oprindelige smedje fra 1749. hvor nordenden er er opført i 1947 i forbindelse med Marchall-hælpen til bl.a. dansk landbrugs fornyelse. Bygningens tegltag blev udsiftet til eternit i 1947 og stålplader i 2007. Bygningen istandsættes 2017-18.

Mod nordøst ligger en lagerbygning i træ med ståltag - prindelig opført som bilværksted i 1925; men udvidet og ændret til lagerbygning i 1928. Den tilhørende udendørs arbejdsbænk blev fjernet i 1959 for at undgå oliespild.

På den tidligere gårdsplads ses en temmelig rusten svingkran fra 1926 og enkelte rester af de oprindelige udendørs lagerreoler fra 1919.

 

Lad os tale om det

"Jordhøj Smedje" v/Essesmed Stig Colbjørn Nielsen

Jordhøjvej 18 A+B, Jordhøj

3550 Slangerup

Tel: 3155 1380 & 2629 3063

Mail: jordhoej@post.tele.dk

CVR: 40259759

"Carpe Diem IvS"

"Capturing the moments of today that will wow your heart tomorrow"

 
 

@2023 by Charlotte McCoy. Proudly created with wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now