top of page

Lyriske stemmer

Tidsskriftet Hagla havde en meget aktiv gruppe på Facebook med mere end 200 medlemmer, hvor digtere/poeter/lyrikere kunne dele deres lyrik. Flere af digterne har da også fundet vej til udgivelse i tidsskriftet og andre steder.

Tidligt indså Hagla, at denne rigdom af lyrik måtte dokumenteres og deles udover de sociale medier, så eftertiden kan tage del i de strømninger, der bevæger sig indenfor lyrikken i Danmark.

Desværre rakte økonomien ikke til at fortsætte tidsskriftet; men den blomstrende gruppe på facebook, den fortsætter og vokser stadig. Formålet med "LYRISKE STEMMER" er at udbrede lyrikken i Danmark, som den lever nu på et socialt medie, til et bredere publikum. Fra  sommeren 2018 har jeg overtaget det følsomme hverv at være administrator og tovholder og ikke mindst mentor for projektet.

SIDSTE NYT!

Med mig som redaktør vil vi i "Lyriske Stemmer" udgive en antologi med moderne og ukendt dansk lyrik i 2024, og vi har en deadline i juni 2023 for eventuelle bidragydere.

bottom of page