top of page
Stig & Covid19.jpg

Aspergers syndrom (indenfor autismespektret) defineres som medfødt udviklingsforstyrrelse. Man har normalt høj intelligens og har fx ikke sproglige vanskeligheder og er ofte en kreativ og musisk begavelse. Derimod tænker man meget anderledes og går ofte sine helt egne veje. Kombineret med ADD "den stille ADHD" & PDA & HSP "særlig sensitiv person," så passer personen bare ikke længere ind i nogen kategori; men er ofte en overset høj begavelse med stort følelsesregister - og psykisk meget sårbar og følsom, og vi gør sjældent opmærksom på os selv.

#brydtabuet -

Autismespektret er helt normalt!

Psykisk sygdom? - Rend mig et vist sted altså, for hvad er sygdom og hvad er normalt? Hvem tør afgøre det med sikkerhed? Hvem mener at have retten til at sætte sig til dommer over andre? Jeg mener, med de sære etiketter i panden, "Asbergers+ADD+PDA/Q & Hyper Sensitive Person" indenfor autismespektret kan man sagtens have et liv, man selv synes både er godt, rigtigt og ganske normalt. Jeg er altså IKKE spor syg.

Jeg elsker mine børn og mine kære som alle andre gør det. Jeg vil alle det bedste i Verden, jeg tror på det gode i menneskene. Det er vel ikke så svært at forstå? Bare så I andre ikke er i tvivl - også selvom I måske ind imellem ikke forstår alt, hvad vi siger, eller I måske bare fatter hat af det, vi gør. Vi har nogle evner og muligheder, som ingen andre har, vi har de samme følelser & empati, ja, måske endnu stærkere. Brug os fremfor at forsøge at lave om på os, for det kan I alligevel ikke.

Det, der generer mig, det er, at vort samfunds tolerancer langsomt; men sikkert snævres ind, fordi vi accepterer, at regneark skal styre. Sådan er livet og virkeligheden bare ikke. Mangfoldigheden er noget, vi alle bør glæde os over. Lad den ikke forsvinde. #brydtabuet -

Guiness, Dublin

At sætte etiket i panden på sådan nogle som os, det har vi lige så meget behov for, som en fisk har for en cykel. Vi passer bare ikke ind i de almindelige regneark som styrer vort nuværende, firkantede samfund. Hvor svært kan det være at fatte? - Vi skal ikke forstås, vi skal accepteres!

Autismesløjfen.jpg
bottom of page